"SALAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000145688 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS0000145688
REGON411504633
NIP6981565353
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna Nazwa"SALAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma PrawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatKOŚCIAŃSKI
GminaKRZYWIŃ
MiejscowośćGIERŁACHOWO
Ulica
Nr domu54A
Nr lokalu
Kod pocztowy64-010
PocztaKRZYWIŃ
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców2003-01-16
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiGOŚCINIAK JERZY PREZES ZARZĄDU;WODZIŃSKI JACEK WICEPREZES ZARZĄDU;