WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "WUPRINŻ-POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000113858 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS0000113858
REGON630124183
NIP7810047876
RejestrPOZYCJA KRS WYKREŚLONA Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna NazwaWIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "WUPRINŻ-POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma PrawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
UlicaSTRAŻY LUDOWEJ
Nr domu35
Nr lokalu
Kod pocztowy60-465
PocztaPOZNAŃ
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców2002-05-23
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców2008-01-09
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiMATŁOKA KAZIMIERZ JÓZEF PREZES;ZIAŁA ZBIGNIEW ANTONI WICEPREZES;KOTECKI KRZYSZTOF MAREK WICEPREZES;