"AMI" SPÓŁKA JAWNA FRANASZCZUK, PYTEL I WSPÓLNICY
0000273613 SPÓŁKA JAWNA
Numer KRS0000273613
REGON020482897
NIP8942895248
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna Nazwa"AMI" SPÓŁKA JAWNA FRANASZCZUK, PYTEL I WSPÓLNICY
Forma PrawnaSPÓŁKA JAWNA
WojewództwoDOLNOŚLĄSKIE
PowiatM. WROCŁAW
GminaM. WROCŁAW
MiejscowośćWROCŁAW
UlicaMIŃSKA
Nr domu35
Nr lokalu
Kod pocztowy54-610
PocztaWROCŁAW
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców2007-02-06
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENATCJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiPYTEL ANDRZEJ ;PYTEL ROZALIA KRYSTYNA ;FRANASZCZUK MIROSŁAW ZBIGNIEW ;FRANASZCZUK ŁUCJA ;