"SOLAR-BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000180249 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS0000180249
REGON005148061
NIP8130335269
RejestrPOZYCJA KRS WYKREŚLONA Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
Aktualna Nazwa"SOLAR-BIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma PrawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WojewództwoPODKARPACKIE
PowiatM. RZESZÓW
GminaM. RZESZÓW
MiejscowośćRZESZÓW
UlicaT.BOYA-ŻELEŃSKIEGO
Nr domu27
Nr lokalu
Kod pocztowy35-959
PocztaRZESZÓW
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców2003-11-27
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców2009-01-14
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiŻMUDA WACŁAW HENRYK PREZES ZARZĄDU;