TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
0000154454 STOWARZYSZENIE
Numer KRS0000154454
REGON007025664
NIP
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna NazwaTOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
Forma PrawnaSTOWARZYSZENIE
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
UlicaNOAKOWSKIEGO
Nr domu4
Nr lokalu
Kod pocztowy00-666
PocztaWARSZAWA
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń2003-03-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH TOWARZYSTWA WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ SKARBNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA BĄDŹ UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA PREZYDIUM. DLA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW INNYCH, NIŻ OKREŚLONE W
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiSTOLARCZYK ANDRZEJ WICEPREZES;KOZŁOWSKA STEFANIA WICEPREZES;SOKOŁOWSKI JANUSZ MIKOŁAJ CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;NOWAK PAWEŁ CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;RAGIEL EUGENIUSZ PREZES;AZIUKIEWICZ BARBARA KRYSTYNA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;BALCER ŁUKASZ JÓZEF SKARBNIK;BIAŁOSZEWSKA WOŹNIAK ZOFIA HELENA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;KULA MIECZYSŁAW JÓZEF CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;MUŻA WOJCIECH ROMUALD SEKRETARZ GENERALNY;ŻUCHOWICZ JERZY LUCJAN ZASTĘPCA SEKRETARZA GENERALNEGO;FAŁEK GRAŻYNA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;MIKUSZ OSLISLO DANUTA EWA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;CHYBIŃSKA HALINA ZASTĘPCA SKARBNIKA;PYRZANOWSKI KRZYSZTOF DARIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;DROGOSZ ROBERT JAN CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;DUZIAK EWA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;FISCHER ANNA KATARZYNA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;LIBIONKA MARTA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;MATIASZ ELŻBIETA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;ROSIŃSKA KATARZYNA CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO;