KLUB KALISZAN W WARSZAWIE
0000064044 STOWARZYSZENIE
Numer KRS0000064044
REGON
NIP
RejestrPOZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
Aktualna NazwaKLUB KALISZAN W WARSZAWIE
Forma PrawnaSTOWARZYSZENIE
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWSKI
GminaWARSZAWA-CENTRUM
MiejscowośćWARSZAWA
UlicaELEKTORALNA
Nr domu12
Nr lokalu
Kod pocztowy00-139
PocztaWARSZAWA
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń2001-12-14
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
Status OPP
Data przyznania statusu OPP
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiPAR.23.2. DO ZARZĄDU NALEŻY: REPREZENTOWANIE KLUBU I DZIAŁANIE W JEGO IMIENIU PAR.27 DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA ALBO 2 UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD JEGO CZŁONKÓW.
Data zawieszenia działalności
Data wznowienia działalności
Informacje o upadłości
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego
Członkowie reprezentacjiBLADOWSKI BOGDAN PREZES;DEPCZYŃSKI WIESŁAW WICEPREZES;GOLIK JADWIGA WICEPREZES;KOŁACIŃSKI ANTONI CZŁONEK ZARZĄDU;PAWLUCZUK ELŻBIETA CZŁONEK ZARZĄDU;PIENIĄŻEK ANNA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU;RÓŻEWICZ EUGENIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU;PISZCZATOWSKA MARIA JOLANTA CZŁONEK ZARZĄDU;TARNOWSKA ELŻBIETA BOŻENNA CZŁONEK ZARZĄDU;SARNECKA JADWIGA CZŁONEK ZARZĄDU - SKARBNIK;BICZYŃSKA EWELINA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU;